תפריט מסמכים משפטיים

 • Mutual NDA

  הסכם סודיות הדדי דרוש כאשר אדם או חברה מעוניינים לבחון התקשרות עסקית אפשרית ביניהם, כאשר כל צד צפוי לגלות מידע לצד האחר תוך כוונה שאותו מידע יישאר סודי

  הוסף לסל חינם
 • בקשה להקמת חברת יחיד אזרח ותושב ישראל

  בקשה לביצוע רישום חברה, תצהיר בעלי מניות ודירקטור ראשון, תקנון חברה ראשוני – הכל בנוסח שנקבע ע"י משרד המשפטים

  הוסף לסל חינם
 • מסמכי בקשה להקמת חברה ותקנון התאגדות

  בקשה לביצוע רישום חברה; תצהיר בעלי מניות ראשונים; תצהיר דירקטורים ראשונים; תקנון חברה ראשוני בעברית או באנגלית עם תרגום לעברית לצרכי נוחות (לבחירתך)

  הוסף לסל המשך
 • Finder Fee Agreement

  הסכם תיווך עסקאות מעגן את היחסים בין החברה לבין מתווך עסקאות (Finder). החברה תסמיך את מתווך העסקאות לאתר עבורה עסקאות השקעה, התקשרויות מסחריות, ו/או עסקאות M&A

  הוסף לסל המשך
 • Share Purchase Agreement

  הסכם לרכישת מניות דרוש כאשר חברה מעוניינת לגייס כספים בדרך של גיוס הוני. ההסכם מאפשר השקעה של משקיע יחיד, או של מספר משקיעים, בין אם הזהות של כולם ידועה ובין אם חלק מהמשקיעים יצטרפו במועד מאוחר יותר. ההסכם מאפשר ביצוע סגירה אחת לכל המשקיעים, או סגירות מרובות לכל משקיע בנפרד

  הוסף לסל המשך
 • Advisory Board Agreement

  הסכם התקשרות בין החברה לבין חבר בוועדה המייעצת לדירקטוריון החברה ונספח המחאת קניין רוחני

  הוסף לסל המשך
 • Chairman Agreement

  הסכם התקשרות בין החברה לבין יושב ראש הדירקטוריון בחברה ונספח המחאת קניין רוחני

  הוסף לסל המשך