APM IP, Privacy and Internet Law

APM IP, Privacy and Internet Law

 

מדיניות הפרטיות של החברה הינה מסמך משפטי מחייב. נטייתם של משתמשים רבים שלא לקרוא את מדיניות הפרטיות אינה גורעת מאחריותה של החברה, ומחבותה, במידה והמדיניות שלה אינה עומדת בדרישות רגולטוריות. מדיניות הפרטיות של החברה היא לא רק נטל, אלא קודם כל הזדמנות.

הזדמנות להגדיר את התרבות הארגונית שלכם, לייצר מערכת של אמון בין החברה לבין לקוחותיה, וליצור פער תחרותי בין המוניטין שלכם לאלו של המתחרים.

כל מה שרצית לדעת על פרטיות

בחן את עצמך – מה הסיכון שמציבה הרגולציה החדשה על החברה שלך?
נסו וענו על 6 שאלות כדי לגלות האם אתם בסיכון גבוה עקב הכניסה לתוקף של ה-GDPR והתקנות הישראליות החדשות
בחן את עצמך>>

 

 

צריך עוד מידע?

צור קשר