ב- 25 באוקטובר 2017, יחול המועד האחרון לביצוע התאמות נגישות באתרי אינטרנט ואפליקציות לאנשים עם מוגבלויות, ויישום הנחיות סעיף 35 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013, המחייבות הנגשת אתרי אינטרנט ואפליקציות לאנשים עם מוגבלויות.

התקנות מחייבות כל חברה או ארגון אשר מספקים שירות לציבור (לרבות שירותי מסחר, רווחה, בריאות, השכלה, פנאי, ספורט, תיירות, תרבות, בידור, שירותים פיננסיים, ועוד'), ואשר שירותיהם זמינים באינטרנט, לבצע התאמות נגישות לאתרי האינטרנט שלהם.
התקנות לא מחייבות לבצע התאמות נגישות באתרי אינטרנט אינפורמטיביים בלבד, אשר אינם מספקים שירותים נוספים כלשהם.

לעמוד הראשי של: IP, Privacy & Internet Law