זכויות יוצרים ורישום פטנטים הוא אחד הדברים המטרידים יותר יזמים חדשים. מאיזה שלב החוק מגן על הסטארטאפ שלכם וכיצד זה עובד?

בשנת 2012 אושרו ברשות הפטנטים הוראות עבודה חדשות בעלות השפעה מרחיקת לכת על היכולת לרשום פטנטים על תוכנות מחשב בישראל. המצב שהיה קיים לפני אישור ההוראות הקשה מאד על רישום פטנטים על תוכנות מחשב, וזאת בניגוד למצב המשפטי המקובל בהרבה ממדינות העולם ובראשן ארצות הברית. ההגנה היחידה מתחום הקניין הרוחני בה נאלצו כותבי תוכנה להסתפק הייתה הגנה מתוקף זכויות יוצרים, אשר הינה בעלת היקף הגנתי מצומצם בצורה משמעותית מזו של הגנת הפטנט.

לעמוד הראשי של: IP, Privacy & Internet Law

 • ההבדל בין המצאה לאמצאה

  ההבדל בין המצאה לאמצאה- המצאה הינה תהליך מחשבתי שמוביל לאמצאה, ואמצאה הינה דבר מוגמר ומוגדר כגון מוצר או תהליך.

  המגמה לפיה יש להסתכל על האמצאה כמכלול שלם ומלא נשמרה והתעצמה עם השנים, כך לדוגמא, לאחרונה חברת אמזון קיבלה בארה"ב אישור לרשום פטנט על מערכת לייצור בגדים בהתאם להזמנת הלקוח אונליין, מערכת המשלבת תוכנת מחשב, מדפסות בד וכלים לתפירת טקסטיל. יחד עם זאת, בשנת 2014 קבע ביהמ"ש האמריקאי בפס"ד אליס, כי אמצאה שהיא מופשטת לא תזכה להגנת פטנט רק מאחר והיא משולבת בתוך תוכנת מחשב, על האמצאה להיות בעלת היבט חדשני ויצירתי על מנת שתאושר כפטנט.

 • הגישה השמרנית לפטנטים בשנת 2006 והביקורת עליה

  בשנת 2006 פרסמה רשות הפטנטים הוראות עבודה שמרניות למדי בקשר לבחינת בקשות לפטנטים, אשר היוו צעד אחורה בקשר להגנת פטנט על תוכנת מחשב ובפועל שימשו עילה לדחיית בקשות רישום פטנט על חלק נרחב של תוכנות המחשב, וזאת דווקא בשנים בהן הלך והתבסס מעמדה של מדינת ישראל כאחת המדינות המובילות והחדשניות בעולם בתחום תוכנות מחשב.

  גישה זו של רשות הפטנטים זכתה לביקורת רבה בקרב הפועלים בתחום הפטנטים, ולא בכדי. ההגנה מתחום זכויות היוצרים הינה בתחומים רבים נחותה מהגנה שמעניק הפטנט. היתרון העיקרי של הפטנט הינו ההגנה על השיטה או המערכת או הרעיון העומדים בבסיס הפטנט לעומת הגנת זכויות היוצרים אשר מגנה רק על צורת הביטוי של היצירה. דהיינו, על מנת להוכיח הפרת פטנט, אשר נותן הגנת מונופולין לבעליו הרשום, די להראות כי המוצר או המערכת דומים במידה מסוימת או עושים שימוש בפונקציונליות או בשיטה שעומדים מאחורי פטנט מוגן וזאת אף אם אותו מוצר או מערכת פותחו באופן עצמאי. לעומת זאת, לצורך הוכחת זכויות יוצרים יש להראות העתקה בפועל של חלק מהותי (מבחינה כמותית או איכותית) ביצירה. נציין במאמר מוסגר כי ישנם גם מספר יתרונות להגנות שנותנת זכות היוצרים, וזאת מבחינת היקף הזמן (70 שנה לאחר מות היוצר בזכות יוצרים לעומת 20 שנה ממועד הרישום בפטנט) והעובדה שזכות יוצרים, בניגוד לפטנט, לא מחייבת רישום כתנאי להגנה.

 • שינוי מגמה בישראל: הגנה על שילובם של כל המרכיבים

  הביקורת במהלך השנים על  גישה השמרנית של רשות הפטנטים משנת 2006 הובילה לפרסום הוראות חדשות בשנת 2012 (החלטה מס' 171773, מרדכי טייכר, 10/12/2012)  אשר מתייחסות בעיקר לתוכנות מחשב. עיקר הניתוח של ההוראות הינו בקשר לדרישה של סעיף 3 לחוק הפטנטים, הקובע כי לצורך רישום הפטנט יש צורך כי האמצאה תהא ”בכל תחום טכנולוגי“. על פי ההוראות, על מנת לענות על דרישה זו נדרש כי יתרחש תהליך טכנולוגי ”מוחשי“, אשר משמעו ביטוי של תכונות פיזיות בדבר כלשהו עליו מבוצעת האמצאה או באופי הפעולה אותה מבצעת האמצאה.

  ההוראות קובעות במפורש כי תגלית, תיאוריה מדעית, נוסחה מתמטית, הוראות משחק ותהליך מחשבתי כשלעצמם לא יחשבו כהמצאות בתחום הטכנולוגי, אך שילובם יחד עם אמצעים טכניים נוספים ייתכן וייגבש אופי טכנולוגי. לכן, קובעות ההוראות, יש לבחון את האמצאה בכללותה (מבלי להפריד את רכיביה ולהתמקד ברכיב אחד). ההוראות נותנות כללי עזר לבחינת הנושאים האמורים. כלל עזר אחד הינו האם באמצאה יש ביטוי או שינוי בתכונות הפיזיות על פעולתה הרגילה של מערכת משולבת מחשב.

  כלל עזר נוסף הינו האם ההמצאה גורמת לכך שהמחשב פועל בצורה חדשה, לרבות שיפור ביצועי המחשב (כגון, מהירות, אמינות, ניצול יעיל של נפח וכד’) או שנוצרו קשרי גומלין חדשים בין רכיבי המחשב. החלטת רשם הפטנטים בשנת 2014 בעניין Digital Layers (בקשה לפטנט מספר 190125, אסא קלינג), היא אבן דרך בנוגע לכשירות פטנט של תוכנות מחשב. בהחלטה זו, הרשם קיבל בקשה לרישום פטנט על מערכת ממוחשבת לאחסון קבצי אודיו, ואישרר את הוראות העבודה לפיהן יש לבחון את הבקשה כמכלול, תוך מתן דגש לקשרי הגומלין בין הרכיבים הטכנולוגיים של ההמצאה.

   על מנת להסיר ספק, קובעות ההוראות שעל אף שקוד תוכנה יכול להיחשב כיצירה הזוכה להגנת זכויות יוצרים, אין הדבר מונע ממנו הגנת פטנט אם לאותו קוד מחשב יש גם אופי טכנולוגי מוחשי כאמור לעיל.

  לסיכום, ההוראות החדשות נותנות בידי מפתחי תוכנה כלי הגנה חדש ורב עוצמה שכמעט ולא היה פתוח בפניהם בעבר במדינת ישראל. מאחר ורישום פטנט בישראל ובעולם כרוך גם בהוצאות לא מבוטלות, יהיה בעתיד על מפתחי תוכנות לשקול בצורה רצינית האם להיעזר גם בהגנת הפטנט לצורך הגנה על תוכנת המחשב שפיתחו וזאת בנוסף לכלים שהיו ברשותם לפני אישור הוראות העבודה החדשות.