בעולם ההי-טק הסכמי סודיות, או בלועזית (Non-Disclosure Agreements (NDA נפוצים, כך, שאנשים נוטים להאמין כי מדובר בטופס אחיד. השפעה נוספת של שכיחות הסכמים אלה היא הנטייה להעריך את חשיבותם בחסר. תהא דעתכם אשר תהא, קשה לדמיין יזמים או חברת הזנק שלא נתקלו או ייתקלו בהסכם שכזה.

לעמוד הראשי של: IP, Privacy & Internet Law

 • למה לחתום על NDA?

  ראשית, חשוב להבין שהסכם סודיות נותן הגנה משפטית למידע שמוחלף בין הצדדים, אבל אינו מהווה תחליף להגנה על המידע עצמו. למשל, אם תגלו שחברה גדולה בסין עושה שימוש במידע סודי שסיפקתם לה בחסות הסכם סודיות, היכולת של המיזם, בשלבים ראשוניים ובתקציב מצומצם, לאכוף את זכויותיו בבתי משפט ברחבי העולם כמעט ולא קיימת. אז מה הטעם בקיומו של ההסכם מלכתחילה?

  הסיבה העיקרית היא שכחברה שאחד מנכסיה העיקריים והחשובים ביותר הוא קניינה הרוחני, חובה על החברה לפעול באופן סביר ומקובל על מנת להגן על נכסים אלה, ולצורך כך עליה לנקוט בצעדים המשפטיים הבסיסיים, דוגמת חתימה על הסכם סודיות. במהלך בדיקת נאותות להשקעה בחברה, סביר בהחלט להניח שתידרש החברה להראות כיצד פעלה להגנה על נכסיה. גילוי מידע סודי של החברה מבלי לדאוג להגנה משפטית ראויה מהווה איתות שלילי ביותר למשקיעים. בנוסף, זיכרו שיתכן ובשלב זה לא תוכל החברה לעמוד על זכויותיה המשפטיות, אך בהחלט יתכן שלאחר מכירת החברה לחברה גדולה יותר ועתירת משאבים, תרצה הרוכשת למצות את זכויותיה מול מפרים של זכויות משפטיות.

 • על איזה הסכם חותמים?

  קיומו של הסכם סודיות שנוסח על ידי עורך הדין המלווה את פעילות המיזם ומכיר את צרכיו מהווה נקודת פתיחה מצוינת. אבל, לא אחת יבקש הצד שכנגד שתחתמו אתם על הסכם הסודיות הסטנדרטי שלו (ומציין כלאחר יד ששינויים בהסכם יחייבו מעורבות של המחלקה המשפטית ועשויים לעכב את ההתקדמות). וכאן חשוב לא להתבלבל – 'הסטנדרט שלו' אינו בהכרח הסטנדרט שלכם, ובוודאי שאין דבר כזה הסכם סטנדרטי שמתאים לכל מקרה ומקרה. להלן כמה דגשים לקריאה וההבנה של הסכמי סודיות.

  אמנם, ברוב המקרים (אבל לא תמיד) הסכם הסודיות יהיה הדדי ויחיל את הוראותיו באופן שווה על הצדדים, אך לא די בכך כדי להניח שההסכם הוגן, מאוזן או עונה על צרכיכם. השאלה הראשונה שעליכם לשאול את עצמכם בקריאת הסכם סודיות היא "האם אנו מקבלים או מוסרים מידע סודי? כמוסרים – עד כמה המידע הסודי שנגלה הוא רגיש ואיזה שימוש עשוי לעשות בו מקבל המידע?". ניתן להניח שכמי שמוסרת מידע סודי, החברה תהיה רגישה יותר להוראות ההסכם, אך גם כמקבלת של מידע, המגבלות שעלולות לחול על החברה מתוקף ההסכם אינן זניחות כלל, תרצו לדעת אילו חובות מוטלות עליכם בהגנה עליו, לכמה זמן, ואילו מגבלות מוטלות על הפעילות הרלוונטית בתחום.

 • כמה נקודות למחשבה בקריאת הסכם

  מהו "מידע סודי"

  לעיתים ההסכם יכלול רשימה ארוכה של סוגי מידע שיכולים להיחשב מידע סודי, דוגמת תרשימים, רעיונות, עיצובים, מידע עסקי, מפרטים טכניים וכדומה. כשאתם קוראים את אותה רשימה, חפשו את סוג המידע הספציפי אותו אתם מתעתדים לגלות לצד השני וודאו שהוא נכלל ברשימה וכך גם נגזרות של אותו מידע. עם זאת, לא כל מה שעשוי להיות מסווג כמידע סודי תחת אותה רשימה, אכן יזכה להגנות המצויות בהסכם.

  כיצד המידע מוחלף

  ההסכם מנסה להתמודד עם המציאות בה מידע רב מוחלף בין הצדדים בצורות שונות (מסמכים, דואר אלקטרוני, מצגות, פגישות, שיחות וכדומה). לעניין זה ישנה גישה הדוגלת בזיהוי וסימון כל מידע סודי ככזה ומונעת אי הבנות לגבי מועד הגילוי ותוכנו של המידע הסודי שהוחלף, למשל על ידי דרישה כי כל מידע סודי יימסר בכתב, תוך פרק זמן מסוים עם הכיתוב המפורש כי המדובר במידע סודי. אך, לפני שתסכימו למנגנון שכזה, חשוב שתדעו בכנות שתוכלו לעמוד בפרוצדורה נוקשה שתחייב אתכם, למשל, להעלות על הכתב ולשלוח לצד השני כל מידע סודי שמסרתם לו בעל-פה, בשיחה או בפגישה בתוך 15 יום מתאריך הגילוי. אל תסכימו לפרוצדורה שלא תוכלו לעמוד בה! אחרת, מידע שמכל סיבה אחרת צריך להיחשב סודי, עלול לא להיות מוגן על ידי ההסכם מכיוון שלא הקפדתם על התהליכים כראוי.

 • תקופת הזמן שבה מידע סודי מוגן

  לכאורה, נכון לומר שמידע סודי צריך להישאר מוגן כל עוד הוא עונה להגדרה של מידע סודי ואינו מוחרג ממנה. עם זאת, פעמים רבות תיתקלו בהתנגדות להסכם שאינו לתקופה קצובה.

  עליכם להבין היטב את התקופה שההסכם משרטט לתחולת ההגנות ומתי תקופה זו מסתיימת, ולחשב האם תוכלו לחיות עם העובדה שהמידע הסודי שאתם מגלים היום יהפוך לפומבי בתום אותה תקופה. שאלות של התיישנות של המידע העסקי, פיתוחים עתידיים של הטכנולוגיה והגנות צפויות על המידע (כגון פטנט) מהוות חלק מהשיקולים המכריעים. קחו בחשבון שתהליכים תמיד לוקחים יותר זמן ממה שנדמה בתחילת הדרך; אם אתם סבורים ששלוש שנים יספיקו, בקשו ארבע!

 • ההגנה שניתנת למידע סודי

  רוב הסכמי הסודיות מגדירים מה מטרת גילוי המידע הסודי (שיתוף פעולה עסקי, בחינת ההשקעה במיזם וכו'). משפט קצר ולקוני הקובע כי חובה לשמור את המידע הסודי בסודיות ולא לגלותו אינה הגנה מספקת. גם לא משפט ארוך ומסובך שאומר בתמצית את אותו הדבר. חשוב לוודא שההסכם אוסר על שימוש, במישרין או בעקיפין, במידע הסודי אלא לאותה מטרה שלשמה הוא נמסר.

  אל תטעו לחשוב שעצם קיום ההסכם מונע ממקבל המידע לעשות שימוש פנימי במידע הסודי גם בתקופת ההגנה על המידע הסודי; להתחרות בכם בעתיד; או להעביר את המידע לכל אדם, או חלילה, לרשות הרבים, לאחר תום תקופת ההגנה המוקנית למידע הסודי. למשל, אם בכוונתכם להעביר לידי הצד השני תוכנה או חומרה, קחו בחשבון שעל פי החוק, גילוי סוד מסחרי באמצעות הנדסה חוזרת (Reverse Engineering), אינו נחשב, כשלעצמו, אמצעי פסול לנטילת סוד מסחרי. אם דרושה הגנה מסוימת לשימוש שעשוי להיעשות במידע הסודי – אל תניחו שהדבר ברור או משתמע, אלא וודאו שהאיסורים וההיתרים כתובים במפורש.