הנפקה ראשונית לציבור (IPO – initial public offering) היא פעולה בה חברה פרטית מציעה את מניותיה למכירה לציבור בפעם הראשונה. לרוב, חברות הולכות להנפקה לציבור של מניותיהן כאשר הן צריכות הון בכדי להתרחב. בעוד שגיוס הון יכול להיעשות באמצעות הנפקת סוגים שונים של ניירות ערך, המונח הנפקה ראשונית, IPO, מתייחס להנפקת מניות בלבד.

 • למה IPO?

  • ניתן לסחור בניירות הערך של החברה – קיימת אפשרות לבעלי המניות של החברה לממש רווחים (אף שבמשך תקופה קצרה לאחר ההנפקה, יהיו בעלי המניות, לרבות דירקטורים ועובדים, מוגבלים באפשרות זו מכוח התחייבות כלפי החתמים, על פי הדין המקומי או על פי כללי הבורסה המקומית);
  • בדרך כלל הנפקה גורמת להגדלת המוניטין של החברה;
  • סכומי הכסף שאפשר לגייס בהנפקה גבוהים יחסית לאפשרויות גיוס אחרות, כגון סיוע מקרנות הון סיכון או הכנסת שותפים;
  • גיוס כסף מהציבור עדיף בדרך כלל על גיוס משקיע נוסף שהתערבותו בנעשה בחברה בדרך כלל גדולה יותר.

 • IPO למול עסקאות "Exit" אחרות

  לאחר הנפקת מניות החברה לציבור הופכת החברה מפרטית לציבורית ומתקיים לגביה שוק משני של סחר במניות. המניות נמכרות לרוב בשלבים לאורך תקופה, בין אם במחיר קבוע או במחיר השוק שנקבע להן. הליך ההנפקה כרוך בדרך כלל בהוצאות נלוות רבות להנפקה, מידע חיוני של החברה חשוף למתחרים והתהליך יכול לארוך זמן רב. לעומת זאת, תהליך עסקת רכישת חברה על ידי קונה חיצוני לרוב מהיר יותר, אינו חושף את עסקי החברה לעיון הציבור וכן קבלת התמורה מאותו קונה חיצוני היא בדרך כלל מידית.

 • איך להכין את החברה ל IPO?

  הנפקת חברה לציבור אינה משימה שאפשר לבצע בתוך מספר ימים או שבועות. הערכות חברה להנפקת מניותיה אורכת מספר חודשים ולעתים אף יותר. בכדי לבצע את מכירת המניות לציבור על החברה להוציא תשקיף שמטרתו לספק לציבור את מלוא המידע הדרוש לניתוח כדאיות ההשקעה, לרבות פירוט התוצאות העסקיות ובעלי המניות בחברה. בהתאם למורכבות המהלך, הנפקה ראשונית (IPO) נעשית לרוב בליווי של חברת חיתום או הפצה שמסייעת לחברה בהליך גיוס ההון מהציבור.

 • היום שאחרי

  לאחר שהחברה הנפיקה את מניותיה לציבור, החברה עומדת בפני המשימה הקשה של התאמה ושינוי התנהלות כדי לעמוד בדרישות הרגולציה הנדרשות (הן מכוח הדין והן מכוח כללי הבורסה בה רשומים מניות החברה למסחר) כגון: פרסום דוחות מידיים ותקופתיים, שינוי בהרכב דירקטוריון החברה (מינוים של דירקטורים חיצוניים ו/או דירקטורים בלתי תלויים וכד'), הקמה של ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועוד. בנוסף, במסגרת השיקולים המנחים יש להוסיף שיקולים בדבר השפעה אפשרית על מחיר מניות החברה.