לאחרונה קבע בית משפט בארה"ב, בפסק הדין בעניין Artifex Software v. Hancom, כי רישיון קוד פתוח מסוג GNU GPL הוא חוזה מחייב (contract) ולא רישיון בלבד (bare license). ישנם הבדלים מהותיים בין חוזה לרישיון תחת החוק האמריקאי, היות ועל חוזים חל חוק החוזים אשר מקנה זכויות והגנות מסוימות שלא קיימות במקרה של רישיון בלבד.

בעניין זה, הנתבעים השתמשו בתוכנת קוד פתוח של התובעים אשר מופצת תחת הרישיון GNU GPL, אך לא גילו למשתמשי הקצה כי הם משתמשים ברישיון זה לגבי התוכנה, ובכך הפרו את תנאי הרישיון.

הנתבעים טענו כי אין במקרה זה הפרת חוזה וכי יש לתבוע לפי חוק זכויות יוצרים ולא לפי חוק החוזים, וכי שימוש ברישיון GNU GPL לא עומד בדרישת החוק הדורשת את הסכמת הצדדים לחוזה כדי להוות חוזה מחייב. בית המשפט קבע כי הרישיון מהווה חוזה, וכי הסכמת הנתבעים לתנאי הרישיון מהווה את ההסכמה הנדרשת לשם כריתת חוזה.

פסק דין זה הינו דוגמא נוספת לעמדתם של בתי המשפט כלפי הסכמים מסוג תנאי שימוש ורישיונות דיגיטליים, הקובעת שמדובר בחוזים מחייבים לכל דבר.

מרבית מוצרי התוכנה כיום כוללים רכיב זה או אחר המופץ תחת רישיונות קוד פתוח. בשימוש ברכיבים אלה, יש לנקוט בזהירות רבה, לבחון היטב את תנאי הרישיון תחתיו הרכיב מופץ, ולקחת בחשבון את ההשלכות האפשריות של השימוש ברכיב על המוצר הסופי ועל חבות החברה ביחס למשתמשי הקצה. לדוגמא, רישיונות קוד פתוח מסוימים, כולל GNU GPL, יחייבו הפצה של קוד המקור של התוכנה כולה במקרים ספציפיים. במידה וזהו המקרה, תרצו לדעת זאת מראש ולא בדיעבד כשתגיע תביעה או ייחשף סיכון לקניין הרוחני של החברה במסגרת בדיקת נאותות.

לעמוד הראשי של: IP, Privacy & Internet Law