ביום 21.6.2017, פרסמה הרשות למידע טכנולוגיה ומשפט את הנחיית רשם מאגרי המידע 2/2017: פרשנות ויישום הוראות חוק הגנת הפרטיות בעניין דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, אשר מפרשת את עמדת הרשות בנוגע לדיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, מפרטת את החובות החלות על עוסקים בדיוור ישיר, ומבהירה לנמענים מהן זכויותיהם.

לעמוד הראשי של: IP, Privacy & Internet Law

 • עשה ואל תעשה

  כך עושים את זה נכון :
  ודאו כי יש לכם תיעוד של קבלת הסכמה מפורשת של הנמען, מראש ובכתב, לפני משלוח דיוור שיווקי
  ודאו כי כל מסר דיוור שיווקי עומד בתנאי החוק מבחינת התוכן שהוא כולל, כותרתו, וכו'
  הסירו באופן מיידי כל נמען אשר ביקש להסירו מרשימת תפוצה של דיוור שיווקי
  ספקו לנמען פרטים אודות המאגר, בעל המאגר ודרך פשוטה לבקש הסרה מהמאגר

  כך אסור לעשות:

  אל תניחו כי הסכמה כללית ל"תנאי שימוש" בכל מצב מהווה גם הסכמה לקבלת דיוור שיווקי
  אל תשלחו דיוור שיווקי בנוגע לשירותים/טובין אחרים מאלו שרכש הלקוח בעבר או שנמכרים על ידי צדדים שלישיים, אלא אם קיבלתם הסכמה לכך מהנמען
  אל תעבירו מאגר מידע לצרכי דיוור שיווקי לצדדים שלישיים מבלי לבדוק כי הדבר נעשה בהתאם להוראות החוק, ובהסכמת הנמענים
  אל תניחו כי מסרים אודות שירותים/טובין חינמיים אינם מהווים דיוור שיווקי